Διενέργεια πιστοποιημένων ογκομετρήσεων υπόγειων δεξαμενών και βυτιοφόρων

Η αξιοπιστία ενός συστήματος Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο µε το σύστημα μέτρησης της στάθμης της δεξαμενής όσο και µε την ογκομέτρηση που έχει πραγματοποιηθεί στην δεξαμενή αυτή. Η διαδικασία της ογκομέτρησης μιας δεξαμενής δεν είναι τίποτα άλλο παρα η τεχνική µε την οποία η στάθμη του καυσίμου εντός της δεξαμενής αντιστοιχίζεται µε τον φυσικό του όγκο σε αυτήν.

Το εργαστήριο μέτρησης όγκου TTMS της εταιρίας μας όντας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2018 να διενεργεί μετρήσεις όγκου υγρών, καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και βυτιοφόρων με την υποχρέωση για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η ΤΕΚΑΤ μπορεί να σας εξασφαλίσει τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας μέτρησης. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου είναι πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο στα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, εργαλεία και τεχνογνωσία στις ογκομετρήσεις οριζοντίων, κάθετων, υπέργειων & υπογείων δεξαμενών καθώς και δεξαμενών βυτιοφόρων.

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ διαθέτει και τα μεταλλικά καλύμματα “easy lift” με αποσπώμενο πλαίσιο

Η αξιοπιστία ενός συστήματος Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο µε το σύστημα μέτρησης της στάθμης της δεξαμενής όσο και µε την ογκομέτρηση που έχει πραγματοποιηθεί στην δεξαμενή αυτή. Η διαδικασία της ογκομέτρησης μιας δεξαμενής δεν είναι τίποτα άλλο παρα η τεχνική µε την οποία η στάθμη του καυσίμου εντός της δεξαμενής αντιστοιχίζεται µε τον φυσικό του όγκο σε αυτήν.

Το εργαστήριο μέτρησης όγκου TTMS της εταιρίας μας όντας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2018 να διενεργεί μετρήσεις όγκου υγρών, καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και βυτιοφόρων με την υποχρέωση για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η ΤΕΚΑΤ μπορεί να σας εξασφαλίσει τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας μέτρησης. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου είναι πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο στα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, εργαλεία και τεχνογνωσία στις ογκομετρήσεις οριζοντίων, κάθετων, υπέργειων & υπογείων δεξαμενών καθώς και δεξαμενών βυτιοφόρων.

  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
  • Κλάσης D400 κατάλληλο για διέλευση βαρέων οχημάτων
  • Υποδοχή για εγκατάσταση αισθητήρα συναγερμού
  • Υδρορροή για την απορροή των εσωτερικών υδάτων
  • Τζινέτια για επιπλέον συγκράτηση κατά την πάλτωση
  • Ειδικά σχεδιασμένες φλάτζες για έξτρα στέγνωση
  • Διατίθενται σε δύο τύπους, ομοεπίπεδα και υπερυψωμένα κατά 1,5cm.