Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1983 (αρχ. ονομασία ΕΜΜ.ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) με αρχικό αντικέιμενο την κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων καυσίμων. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητες της και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1983 (αρχ. ονομασία ΕΜΜ.ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) με αρχικό αντικέιμενο την κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων καυσίμων. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητες της και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.

TEKAT ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

0 τ.μ
Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις
0
Εμπειρία Ετών
0
Εργαζόμενοι
0
Χώρες Εξαγωγών
0
Προιόντα