Εργοταξιακό Πρατήριο Τύπου CONTAINER

Η εταιρεία TEKAT ΕΠΕ με περισσότερα από 40 χρόνια πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων έχει αναπτύξει μια πλήρως εξοπλισμένη φορητή μονάδα αποθήκευσης και παροχής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Πρόκειται για εμπορευματοκιβώτιο 20΄ (6m) εντός του οποίου τοποθετείται οριζόντια, μεταλλική, κυλινδρική δεξαμενή μονού τοιχώματος και αντλία υπερταχείας.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εργοτάξια
 • Μεταλλεία
 • Ορυχεία
 • Λατομεία
 • Εγκαταστάσεις Προσωρινής Λειτουργίας

Αναλυτικά, η φορητή μονάδα αποθήκευσης και παροχής καυσίμου, αποτελείται από:

 • Container 20΄(6m) με πιστοποίηση Scs Type Dv20, σήτες εξαερισμού και μεταλλικό κάλυμμα για πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα
 • Ηλεκτρονική αντλία υπερταχείας >90l/m MEPSAN COSMIC, εγκεκριμένου τύπου με πιστοποιήσεις MID & ATEX
 • Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός με αντιεκρηκτικού τύπου εξαρτήματα, με πιστοποιητικά ΑΤΕΧ και συμμορφώσεις CE & EN.
 • Μεταλλική δεξαμενή μονού τοιχώματος πάχους 7-8mm με ανθρωποθυρίδα βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας πρατηρίων Δημοσίας Χρήσης, κατάλληλη για τις απαιτήσεις εξοπλισμού εισροών-εκροών, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο BS ΕΝ 12285, ADR και με διαπιστευμένη κατά ISO 17025 ογκομέτρηση.
 • Διαπιστευμένο ογκομετρικό πίνακα της δεξαμενής
 • Λεκάνη ανάσχεσης διαρροών στο χώρο τοποθέτησης της δεξαμενής από 2,5mm λαμαρίνα και με αισθητήρα διαρροών
 • Απομακρυσμένη πλήρωση με Camlock 4’’
 • Διπλά καπέλα εξαέρωσης 2’’
 • Πιστοποιημένη ορειχάλκινη βέργα μέτρησης στάθμης δεξαμενής ανά 1mm ALGO – DIM 001 ALGOSYSTEM.
 • Επένδυση με αντιολισθητικό πάτωμα αλουμινίου στους χώρους εργασίας.
 • Αλφάδια για την οριζοντιότητα επί του εδάφους
 • Αναμονές σύνδεσης για πρόσθετες δεξαμενές
 • Εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση της αντλίας που θα παραδοθεί από την εταιρεία.
 • Πλήρες αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα τοπικής εφαρμογής
 • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής
 • UPS 1500 VA
 • Αποσπώμενη εξωτερική σκάλα για αναρρίχηση στην οροφή
 • Πλήρες σύστημα Εισροών-Εκροών για 1 δεξαμενή και 1 αντλία με σύστημα διαχείρισης στόλου μέχρι είκοσι δυο (20) οχημάτων
 • Συσκευή αποστολής δεδομένων gprs (δεν περιλαμβάνετε η κάρτα σύνδεσης )