Εισροών-Εκροών

Το σύστημα Εισροών–Εκροών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το οποίο επεξεργάζεται και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα εισροών, εκροών και αποθεμάτων και παρέχει κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη. Αποτελείται από κατάλληλο υλικό και λογισμικό, εγκατεστημένο είτε σε επί τούτου διατιθέμενη αυτόνομη μονάδα ή σε συνήθη Η/Υ.

 

Χαρακτηριστικά του συστήματος εισροών εκροών της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ

  • Συμβατό με όλες τις μάρκες αντλιών χωρίς χρήση IFSF πρωτοκόλλου.
  • Συμβατό με όλες τις βυθομετρικές ράβδους της αγοράς
  • Συμβατό με όλους τους αυτόματους πωλητές.
  • Γέφυρα σύνδεσης με ERP.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
  • Ανίχνευση διαρροής.
  • Οπτικά και ηχητικά alarm.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης στόλου Bonus card, loyalty card.