Νέος Κόσμος

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων AEGEAN

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την κατασκευή πρατήριου υγρών καυσίμων που αφορούσε νέο μεταλλικό κτίριο και 2 νέα στέγαστρα. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 130 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 58 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 860 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου είναι 300 τ.μ.. Στο οικόπεδο κατασκευάστηκαν επίσης φατνία και έγινε εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών.

Περιστέρι

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων AEGEAN

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατηρίων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την πλήρη κατασκευή μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων που περιλαμβάνει την ανέγερση μεταλλικού κτιρίου συνολικό εμβαδόν 70 τ.μ. με πλυντήριο-λιπαντήριο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 385 τ.μ. καθώς και την κατασκευή στεγάστρου συνολικού εμβαδού 90 τ.μ.. Στο οικόπεδο κατασκευάστηκαν επίσης φατνία και έγινε εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών.

Αργυρούπολη

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων AVIN

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την σύγχρονη ανακατασκευή αίθουσας σε μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με συνολικό εμβαδόν αίθουσας 90 τ.μ. με πλυντήριο-λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 30 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 585 τ.μ. καθώς και την τοποθέτηση ηλεκτροφορτιστή.

Κως

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων AVIN

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την αποξήλωση του στεγάστρου του πρατηρίου όπως και την κατασκευή νέου στεγάστρου καθώς και ολοκληρωμένη κατασκευή νέων σωληνογραμμών καυσίμου και εξαερώσεων για τις δεξαμενές καυσίμων του πρατήριου και τοποθέτηση νέων αντλιών καυσίμου. Το στέγαστρο είχε συνολικό εμβαδόν 128 τ.μ.

Μελίσσια

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την κατασκευή της εγκατάστασης υγραερίου για λογαριασμό της EKO A.B.E.E. . Η κατασκευή περιλάμβανε εκσκαφές, τα κανάλια οδεύσεων δικτύων, την δεξαμενή LPG χωρητικότητας 9 m3, τις υδραυλικές συνδέσεις υγρής και αέριας φάσης καθώς και του εξειδικευμένου εξοπλισμού ATEX, μελέτη πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. Κατασκευάστηκαν επίσης νέα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Τοποθετήθηκε και νέος διανομέας αέριου LPG.

Πειραιάς

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων ΕΚΟ

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την ανακατασκευή μικτού πρατήριου υγρών καυσίμων που αφορούσε σύγχρονη αίθουσα και δεξαμενή LPG 9 m3. Το  συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 132 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 52 τ.μ.

Αφίδνες

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων SHELL

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την προσαρμογή του πρατηρίου ΕΡΜΗΣ 268 στα διόδια Αφιδνών με προδιαγραφές ΑΤΕΧ, την τοποθέτηση νέων αντλιών καυσίμου και αντικατάσταση στεγάστρου 144 τ.μ..

Δάφνη

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων ETEKA

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την κατασκευή μικτού πρατήριου υγρών καυσίμων που αφορούσε νέο μεταλλικό κτίριο, νέο στέγαστρο και δεξαμενής LPG 9 m3. Το  συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 40 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 27 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 867 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου είναι 150 τ.μ.. Στο οικόπεδο κατασκευάστηκαν επίσης φατνία και έγινε εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών.

Νέα Ερυθραία

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την ανακατασκευή σύγχρονης αίθουσας πρατήριου υγρών καυσίμων. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 95 τ.μ. με πλυντήριο-λιπαντήριο όπως και την ολοκληρωμένη κατασκευή νέων σωληνογραμμών καυσίμου και εξαερώσεων για τις δεξαμενές καυσίμων του πρατήριου.

Καλλιθέα

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων EKO

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την ανακατασκευή σύγχρονης αίθουσας πρατήριου υγρών καυσίμων. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 135 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 35 τ.μ., σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 817 τ.μ..

Πολυδένδρι

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων BP

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την ανακατασκευή σύγχρονης αίθουσας πρατήριου υγρών καυσίμων. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 184 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο και αυτόματο πλυντήριο όπως και την ολοκληρωμένη κατασκευή νέων σωληνογραμμών καυσίμου και εξαερώσεων για τις δεξαμενές καυσίμων του πρατήριου.

Γλυφάδα

Πρατήριο Υγρών Καυσίμων AEGEAN

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την κατασκευή πρατήριου υγρών καυσίμων που αφορούσε νέο μεταλλικό κτίριο και νέο στέγαστρο. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 81 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 775 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου είναι 132 τ.μ.. Στο οικόπεδο κατασκευάστηκαν επίσης φατνία και έγινε εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών.