ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6000τμ, δραστηριοποιείται στους τομείς κατασκευής και συντήρησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατασκευής μεταλλικών οικοδομημάτων, κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων και ανακαινίσεων  επαγγελματικών χώρων, εμπορίας και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ διαθέτει και διαπιστευμένο εργαστήριο ογκομετρήσεων δεξαμενών και βυτίων.

Η εταιρεία, μέσω του επιχειρηματικού της σχεδίου, οραματίζεται να επιτύχει την περαιτέρω ανάπτυξη και μετεξέλιξή της σε έναν ακόμα ισχυρότερο πόλο τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μέσω της εξέλιξης του ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού της, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και ταχεία ολοκλήρωση των έργων της με ασφάλεια και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6000τμ, δραστηριοποιείται στους τομείς κατασκευής και συντήρησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατασκευής μεταλλικών οικοδομημάτων, κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων και ανακαινίσεων  επαγγελματικών χώρων, εμπορίας και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ διαθέτει και διαπιστευμένο εργαστήριο ογκομετρήσεων δεξαμενών και βυτίων.

Η εταιρεία, μέσω του επιχειρηματικού της σχεδίου, οραματίζεται να επιτύχει την περαιτέρω ανάπτυξη και μετεξέλιξή της σε έναν ακόμα ισχυρότερο πόλο τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μέσω της εξέλιξης του ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού της, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και ταχεία ολοκλήρωση των έργων της με ασφάλεια και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η πείρα, η γνώση και ο δυναμισμός του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, στα 40 χρόνια δραστηριοποίησης στον χώρο της κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων, αποτελεί το κινητήριο γρανάζι για την αναπτυξιακή μας πορεία και εγγύηση για ένα πετυχημένο μέλλον.

Σήμερα η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ απασχολεί περισσότερους από 40 εργαζομένους. Η ομάδα της εταιρείας αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς, εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς και εξειδικευμένο τεχνικό και εργατικό προσωπικό.

Για εμάς στην ΤΕΚΑΤ το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι μας.

Πιστοποιήσεις ISO

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για εξέλιξη αλλά και για την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία ΤΕΚΑΤ τηρεί και εφαρμόζει μια σειρά από πρότυπα ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η ΤΕΚΑΤ δεσμεύεται για την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας αλλά και για την συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση τους, τόσο από το σύνολο των εργαζομένων της αλλά και από το δίκτυο συνεργατών της.