Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, εδρεύει στον Ασπρόπυργο σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6000τμ. Στον χώρο στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, το εργαστήριο ογκομετρήσεων, το εργοστάσιο κατασκευής  μεταλλικών το εργαστήριο τον ηλεκτρονικών καθώς και η αποθήκη.

Στις νέες εγκαταστάσεις η εταιρεία μετακόμισε το 2017 στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης της παρά την δύσκολη οικονομική και επιχειρηματική συγκυρία που διένυε η χώρα μας.

Ο χώρος, άρτια κατασκευασμένος από τα συνεργεία μας, αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ΤΕΚΑΤ που εξασφαλίζει άριστες συνθήκες στους εργαζόμενους μας, οικονομίες κλίμακος για την εταιρεία μας και καταδεικνύει το όραμα μας για το μέλλον.

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ διαθέτει μεγάλη υλικοτεχνική υποδομή η οποία ενδεικτικά αποτελείται από:

  • 8 Γερανοφόρα οχήματα
  • 1 Ανατρεπόμενο
  • 2 Καλαθοφόρα οχήματα
  • 6 Βαν εξοπλισμένα για συντήρηση αντλιών καυσίμων
  • 3 Βαν εξοπλισμένα για τοποθέτηση & συντήρηση συστημάτων εισροών εκροών
  • 1 Βαν εξοπλισμένο για την διενέργεια πιστοποιημένων ογκομετρήσεων
  • 3 Εκσκαφείς
  • 1 Όχημα καθαρισμού δεξαμενών
  • 2 Πλατφόρμες εργασίας