ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη κατά EN 1090 EXC2 για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και στεγάστρων διαθέτοντας έμπειρους μηχανικούς και πιστοποιημένους συγκολλητές στις μεταλλικές κατασκευές. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων μας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου βρίσκεται και ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός. Έχοντας ολοκληρώσει περισσότερα από 100 στέγαστρα και μεταλλικά κτίρια , η εταιρεία μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνική γνώση για να αναλάβει οποιασδήποτε τεχνικής δυσκολίας και απαίτησης μεταλλική κατασκευή. Κορωνίδα των μεταλλικών κατασκευών μας αποτελούν οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ όντας πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1090 ΕΧc2 μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή. Η εταιρεία μας έχει κατασκευάσει και πιστοποιήσει καπάκια φρεατίων δεξαμενών βαρέως τύπου με υποβοήθηση ανοίγματος και κλεισίματος. Για τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών η εταιρεία μας κατασκευάζει εργονομικές πλατφόρμες ανεφοδιασμού βυτιοφόρων οχημάτων.