Κατασκευή-ανακατασκευή-συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενέργειας

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, με περισσότερα από 40 χρόνια πείρα στον χώρο της κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων, αποτελεί την ιδανική επιλογή όταν πρόκειται για εξ ολοκλήρου κατασκευή νέου πρατηρίου, «με το κλειδί στο χέρι», ή ανακατασκευή υπάρχοντος πρατηρίου καυσίμων. Με επαγγελματισμό, καταρτισμένο προσωπικό και εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, παραδίδει το έργο με το αρτιότερο αποτέλεσμα.

Κατασκευή LPG

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ έχει την πείρα και την τεχνική γνώση για την κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου σε πρατήρια αλλά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και διαπιστευμένους ηλεκτροσυγκολλητές. Στόχος είναι η κατασκευή άρτιων  εγκαταστάσεων υγραερίου σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Με περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις LPG που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, η ΤΕΚΑΤ αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή στον συγκεκριμένο κλάδο των καυσίμων.

Σύστημα εισροών εκροών με 24h τεχνική υποστήριξη

Το σύστημα Εισροών–Εκροών,  της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το οποίο επεξεργάζεται και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα εισροών, εκροών και αποθεμάτων και παρέχει κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη. Αποτελείται από κατάλληλο υλικό και λογισμικό, εγκατεστημένο είτε σε επί τούτου διατιθέμενη αυτόνομη μονάδα ή σε συνήθη Η/Υ.

Εγκατάσταση Ηλεκτροφορτιστών

Η ηλεκτροκίνηση και τα EV οχήματα αποτελούν ήδη ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας καθιστώντας τους φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία κατά τη συμβίωση με ένα EV όχημα. Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ οραματιζόμενη ένα πράσινο μέλλον αποτελεί πρωτοπόρο στην εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών, έχοντας ήδη τοποθετήσει ηλεκτροφορτιστές για μεγάλα δίκτια πρατηρίων υγρών καυσίμων όπως η CORAL και η ΕΚΟ και προσφέρει συστήματα και λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ποιότητα και αξιοπιστία.

Παράλληλα είναι εμπορικός αντιπρόσωπος και εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης των ολλανδικών ηλεκτροφορτιστών της EVBOX τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η EVBOX πρωτοπόρα εταιρεία παγκόσμια στον κλάδο των ηλεκτροφορτιστών ήδη από το 2010 και με περισσότερα από 200,000 σημεία φόρτισης σε όλο τον κόσμο αποτελεί την ιδανική επιλογή για να εισέλθετε στον κόσμο ηλεκτροκίνησης. 

Η EVBOX επιλέγοντας να συνεργαστεί με την ΤΕΚΑΤ στην Ελλάδα και στην Κύπρο δείχνει την εμπιστοσύνη της στην εταιρεία μας και στο εξειδικεύμενο τεχνικό προσωπικό μας. 

Η ΤΕΚΑΤ συνεργαζόμενη με ένα παγκόσμιο brand όπως η EVBOX αποδεικνύει την συνεχή διάθεση της για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της.

Διενέργεια πιστοποιημένων ογκομετρήσεων υπόγειων δεξαμενών και βυτιοφόρων

Η αξιοπιστία ενός συστήματος Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο µε το σύστημα μέτρησης της στάθμης της δεξαμενής όσο και µε την ογκομέτρηση που έχει πραγματοποιηθεί στην δεξαμενή αυτή. Η διαδικασία της ογκομέτρησης μιας δεξαμενής δεν είναι τίποτα άλλο παρα η τεχνική µε την οποία η στάθμη του καυσίμου εντός της δεξαμενής αντιστοιχίζεται µε τον φυσικό του όγκο σε αυτήν.  

Το εργαστήριο μέτρησης όγκου TTMS της εταιρίας μας όντας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2018 να διενεργεί μετρήσεις όγκου υγρών, καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και βυτιοφόρων με την υποχρέωση για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η ΤΕΚΑΤ μπορεί να σας εξασφαλίσει τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας μέτρησης. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου  είναι πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο στα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, εργαλεία και τεχνογνωσία στις ογκομετρήσεις οριζοντίων, κάθετων, υπέργειων & υπογείων δεξαμενών καθώς και δεξαμενών βυτιοφόρων.